Proč zrovna Česko-slovenský dětský folklórní festival?

 

 V česko - slovenském příhraničí se odnepaměti udržovaly kulturní tradice, které se historicky předávaly z generace na generaci a tvořily výrazný prvek regionální identity tohoto území. Jedním z výrazných projevů této skutečnosti je mnohaleté udržování tradice folklórních souborů, ve kterých se právě tato regionální tradice udržovala a rozvíjela folklórními výrazovými prostředky, především zpěvem a tancem. Díky geografické blízkosti a i regionální příbuznosti ( viz. moravské Slovácko ) byly přirozené časté kontakty mezi těmito soubory z obou stran česko-slovenského příhraničí. Kromě toho se podstatnou měrou o intenzitu této spolupráce zasloužila i jazyková blízkost, takže neexistovala žádná jazyková bariéra ( viz. dvojjazyčné vysílání československé televize a rozhlasu). Dá se říct, že tato situace pokračuje, ale změna vnějších i vnitřních podmínek v mnohých příkladech způsobila nižší intenzitu těchto kontaktů a kulturní výměny, v některých případech i jejich přerušení. Geopolitické změny - rozdělení Československé republiky na dva samostatné státy. Rádi bychomom díky tomuto festivalu nejen děti, ale i širokou veřejnost seznámili s různorodostí kultur a umožnili tak navázání nových kontaktů mezi českými a slovenskými soubory a napomohli odbourání jazykové bariéry, která se již v dnešní době mezi dětmi vyskytuje.

 

Dětský folklórní soubor Trnečka

Orel jednota Zlín 

 


Kontakt

Česko-slovenský dětský folklórní festival MÁJÍČEK

OREL jednota Zlín
Dětský folklórní soubor Trnečka
Štefánikova 661
760 01 Zlín


+420 733 604 812